FÖRDEL RYMD

Ett dokument om rymdområdet i Sverige – nyttor och förutsättningar.

Med rekommendationer om hur vi tillsammans utformar och vässar svensk rymdverksamhet.

Ett inspel till en nationell rymdagenda från företag, institut och universitet/högskola inom den svenska rymdsektorn.

Här laddar du ned dokumentet (pdf, 7,9 MB).

Här laddar du ned en presentation om dokumentet (pdf, 1,7 MB).
Du kan också ladda ned enskilda sidor ur presentationen:
Slide 1 (Startsida)
Slide 2 (Nytta: klimatövervakning)
Slide 3 (Nytta: samhällstjänster)
Slide 4 (Nytta: samhällssäkerhet)
Slide 5 (Nytta: innovation)
Slide 6 (Förutsättning: oberoende)
Slide 7 (Förutsättning: rymdlägesbild)
Slide 8 (Förutsättning: kunskap)
Slide 9 (Rekommendationer: nyttor)
Slide 10 (Rekommendationer: förutsättningar)

Kontakt: info@rymdagendan.se